ผลงาน joomla นักศึกษา 1/57

ผลงานการเขียนเว็บ Joomla 1/57 (สบค.11)


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   อานันท์,มงคล,ชาญวิทย์,อัญชลี : อาหารไทย Food (ok) +5 +5 +10 = 20 คะแนน
1678
2   Link   ยงยุทธ,นครินทร์,สุาภวดี,ปัชชญาภรณ์ : การละเล่นพื้นบ้านของไทย GAME (ok) -1 +5 +5 +7 = 16 คะแนน
1581
3   Link   ณัฐวุฒิ,วัชรพล,สุพรรณี,พิณทิพย์ : เบเกอรี่ Bekerry -1 + 0 + 5 +10 = 14 + 1 = 15 คะแนน
1455
4   Link   ทรงศักดิ์,ธีรชัย,สุจินดา,ศิริขวัญ : ขนมไทย kanomthai (ok) +5 +1 +5 +9 = 20 คะแนน
1663
5   Link   กัญญานี, ปรางทิพย์,กัญญารัตน์ : กล้วยไม้ orchids (ok) -1 + 5 +5 +9 = 18 คะแนน
1404
6   Link   นิรันดร์,สุกัญญา :สุนัข dog (ok) +5 +5 +5 = 15 คะแนน
1472
7   Link   อัญธิกา, อารียา, จีระกุล, ขวัญนภา : สถานที่ท่องเที่ยวไทย tour (ok) + 5 +2 +5 +6 = 18 คะแนน
1542
8   Link   สุวินัย, เมธี ,มณีรัตน์, ดวงพร ComputerParts (0k) + 5 + 5 +8 = 18 คะแนน
1468
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com