การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla กลุ่ม สบค.1159


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   สุชาดา จักรภัทร ปกาศิต ศศิวลี สุรชา นฤมาลย์ แพง : เสื้อยืด (TS-Design) เทมเพลต 5 + vdo 5 + แบนเนอร์ 5 + มอบสินค้า 5 = 20 คะแนน
1322
2   Link   เอกชัย อานันท์ พรสุดา กรองกาญน์ ดาราวัลย์ จักรกฤษณ์ พงศธร : กระเป๋าเป้ (PAOPAO) 5 + 5 + 5 + 5 = 20 - 5 (ลิงค์สินค้าไม่ได้) = 15 คะแนน
1132
3   Link   นภาพร เพียงรวี วิโรจน์ ศรัญญา มาริสา วีระชัย ธรรมลักษณ์ : ที่คาดผม (SIMPLE) 5 + 5 + 5 + มอบสินค้า +1 = 16 คะแนน
1004
4   Link   มนธิกา ณัฐรินทร์ สุนีย์ นวลมณี นุชนาฎ กิตติภูมิ ชุติพงศ์ : ครีมแบรนด์เดย่า (ByDeya) 5 + 0 + 2 + 5 = 12 คะแนน
1049
5   Link   ภูมินทร์ นันธวัฒน์ กนกวรรณ ชนกนารถ ศิริพร ธนากร รัชนีกร : หมวกแฟชั่น (HATSTYLE) 5 + 5 +5 + 0 = 15 คะแนน
1036
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com