ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
306
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
289
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
293
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
282
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
284
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
289
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
279
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
282
9   Link   นิรดา/พรพิมล
273
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
284
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
280
12   Link   กัลยา/กันทิมา
284
13   Link   นริศรา/ปริยากร
275
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
282
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
280
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
279
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
289
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com