ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
239
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
223
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
228
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
218
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
219
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
223
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
214
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
215
9   Link   นิรดา/พรพิมล
210
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
219
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
216
12   Link   กัลยา/กันทิมา
218
13   Link   นริศรา/ปริยากร
211
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
219
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
217
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
214
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
223
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com