ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
272
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
256
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
260
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
250
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
251
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
255
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
246
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
249
9   Link   นิรดา/พรพิมล
242
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
251
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
248
12   Link   กัลยา/กันทิมา
250
13   Link   นริศรา/ปริยากร
243
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
251
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
249
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
246
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
256
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com