ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
340
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
319
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
319
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
311
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
315
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
321
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
312
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
311
9   Link   นิรดา/พรพิมล
300
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
316
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
307
12   Link   กัลยา/กันทิมา
317
13   Link   นริศรา/ปริยากร
303
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
312
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
312
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
310
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
319
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com