ผลงานการเขียนเว็บ joomla (มบค.21:สบค.22) 2/2554

Display # 
# Web Link Hits
1   Link   วรรณวิภา,อรรถชัย /เที่ยวอุบล : Ubon(5+5+5 คะแนน) +5+0
1195
2   Link   กมลชนก,พรพรรณ /โทรศัพท์: MobliePhone (5+3+5 คะแนน) +5+0
1026
3   Link   เดชา,ศิริพร /เว็บห้อง: Webroom(5+5+5 คะแนน) +5 +5
1128
4   Link   อลงกรณ์,นริษา/นกแก้ว : Parrot (3 +3+5 คะแนน) +5+5
1055
5   Link   จีระศักดิ์,โสพล/กีตาร์ : Guitar (5+3+5 คะแนน) +5+5
1088
6   Link   กาญจนา,นันต์ธิญา/ตุ๊กตาหมี : Teddybear(5+5-2+5 คะแนน) +5+0
1060
7   Link   แสงพลอย,รุ่งทิวา/ 12 ราศี : Splendor(5+3-2+5 คะแนน) +4 (ไม่มีลิงค์ไปวท.ศก.)+0
1261
8   Link   จันทร์ดิม,ไลซิม/ภาษากัมพูชา:Cambodia(5+5-2+5 คะแนน) +5+5
1112
9   Link   พรมสรรค์ /ข้อคิดขจัดทุกข์ ปลุกปลอบจิตใจ ::NuDee(5 คะแนน)+5
1002
10   Link   ยุทธชัย / นำเสนอผลงานนายกองค์การ : Yuttachai(5 คะแนน)
974
11   Link   ศิริรัตน์,ไลเฮียง/ CultureCambodia(3+5+5 คะแนน) +5+5
1067
12   Link   ศิริวัฒน์ /เที่ยวศรีสะเกษ : SIsaketTour(5+3-2+5 คะแนน) +4+4
1129
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com