ผลงานการสร้างเว็บ E-commerce 2/54 (สบค.22/มบค.21)

Display # 
# Web Link Hits
1   Link   จีระศักดิ์,อรรถชัย,อลงกรณ์,ไลซิม/ ไหมพรม : Yarn (10+16 คะแนน)
1850
2   Link   ยุทธชัย,กาญจนา,แสงพลอย,จันทร์ดิม / ต่างหู : earring (9+12 คะแนน)
1366
3   Link   ศิริวัฒน์,นันต์ธิญา,รุ่งทิวา,กมลชนก / กิ๊บติดผม : hairpin (8+18 คะแนน)
1262
4   Link   โสพล,วรรณวิภา,พรพรรณ,ศิริพร,ศิริรัตน์ / พวงกุญแจ : Bundle (9+15 คะแนน)
1496
5   Link   เดชา,พรมสรรค์,นริษา,ปองฤทัย,ไลเฮียง / 20บาท : 20Shop (10+16+3 คะแนน)
1192
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com