เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
1784
2   Link   หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
1450
3   Link   หน่วยที่ 3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) และระบบนำทาง (Navigation)
1277
4   Link   หน่วยที่ 4 การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวในงานเว็บไซต์
1232
5   Link   หน่วยที่ 5 การออกแบบแม่แบบเอกสารเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
1195
6   Link   หน่วยที่ 6 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6
1246
7   Link   หน่วยที่ 7 การจัดการเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6
1151
8   Link   หน่วยที่ 8 การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการอัปโหลดเว็บไซต์
1174
9   Link   หน่วยที่ 9 กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
1196
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com