ผลการเรียน พค.31 1/54

User Rating: / 5
PoorBest 
พค. 31 ใครยังไม่สอบ/ไม่ส่งงาน พบครูที่ห้องแนะแนว
ผลการเรียนวิชา จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์   ภาคเรียนที่  1/54 
เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หนังสือ ถาม-ตอบ ปรนัย อัตนัย จริยธรรม รวม เพิ่ม รวม

เกรด     

      30 10 30 10 20 100      
5222014002 นางสาววิภาดา กัลยาโพธิ์ 27 7.5 24 7 20 85.5     4
5222014003 นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์ 29 7 26 5.5 16 83.5     4
5222014007 นายเบญจลักษณ์ ทองพันชั่ง                 28 7 19 6.5 20 80.5      4
5222014008 นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์ 27 7.5 24 7.5 20 86      4
5222014010 นางสาวรัตติกาล หงษ์อินทร์ 29 7 21 6.5 18 81.5      4
5222014011 นางสาวเสาวลักษณ์ อุรา 23 5 22 4.5 16 70.5      3
5222014012 นางสาวอนุสรา กึ่งวงษ์ 15 7 20 4 14 60      2
5222014013 นางสาวกัลญา ไชยฤทธิ์ 28 7.5 21 6 20 82.5      4
5222014014 นางสาวจันจิรา ห้วยลา 21 7 11 3 12 54  +1 55   1.5
5222014015 นายสิริศักดิ์ เงางาม 22 7 21 4 14 68      2.5
5222014018 นางสาวจันทร์สุดา นาจำปา 21 7 18 3.5 16 65.5      2.5
5222014019 นางสาวยุพาพิน กิ่งแก้ว 15 7 14 4 18 58      1.5
5222014021 นางสาวนุชิดา ปราบภัย 22 0 13 5 14 54  +1  55  1.5
5222014023 นางสาวชุติมา ศรีเลิศ 22 7.5 19 5.5 20 74 1 75  3.5
5222014024 นางสาวปิยนุช ไชยสุกา 26 7.5 16 3 14 66.5      2.5
5222014025 นายพรรณวัฒน์ นันทะชาติ 15 5     14 34      0
5222014026 นางสาวปนิดา โพธิ์ศรี 26 0 20 7 14 67      2.5
5222014028 นางสาวประกายแก้ว พิณแก้ว 15 7 20 5.5 18 65.5      2.5
5222014029 นางสาวสุทัศนา โสดาลี 15 7.5 20 6 18 66.5      2.5
5222014030 นางสาวสุกัญญา เล็งเบา 0 0 0 0 0 0      0
5222014031 นางสาวสุธิดา     คำโสภา 27 5 15 6.5 20 73.5 1.5 75  3.5
5222014032 นางสาวลัดดาวัลย์ ทรงกลด 27 7 22 7.5 19 82.5      4
5222014034 นางสาวสุธามาส ทองทิพย์ 27 5 20 4.5 14 70.5      3
5222014036 นางสาวสุชาดา กัญญา 26 0 25 4.5 15 70.5      3
5222014037 นางสาวเสาวคนธ์ ปัดถา 24 0 15 5 15 59 1 60  2
5222014038 นางสาวอรวรรณ ทองใบ 15 0     12 27      0
5222014039 นางสาวอินทุอร สืบสอน 15 7     14 36      0
5222014162 นายอรรถวุฒิ บุตรเพชร 23 0     8 31      0
5222014201 นายสุรศักดิ์ วิยาสิงห์   5     12 17      0
5222014248 นายศุภชัย สมณา 0 0 0 0 0 0      0

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com