มบค.11/1/54

User Rating: / 1
PoorBest 
กลุ่ม มบค.11
ผลการเรียนวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  รหัส 3204-2202
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด เว็บ Dream รูปเล่ม จิตพิสัย รวม  เกรด
50 20 10 20 100
5432042041 นางสาวอนุสรา คัลนา 34.5 19 9.5 20 83 4
5432042042 นางสาวจุรีภรณ์ มากมาย          36 18 5 20 80 4
5432042043 นางสาวราตรี ระสอน 37.5 18 5 17 77.5 3.5
5432042044 นายประจักษ์ศร งิ้วไชยราช 33.5 15 9.5 20 78 3.5
5432042046 นางสาวยุวดี บัวไข 28 10 6 19 63 2
5432042047 นางสาวเกษศิรินทร์ ทาวัน 34.5 18 5 20 77.5 3.5
5432042048 นางสาวอภิสรา แก้วมุกดา 30 18 5 19 72 3
5432042049 นางสาวสุนารี นัดทะ 28.5 10 6 18 62.5 2
5432042051 นางสาวเทียนทอง บุญเอนก 32.5 18 5 15 70.5 3

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com