ผลการเรียน มบค.11/161

User Rating: / 2
PoorBest 

ผลการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มบค.11*สงสัยสอบถามครูได้นะคะนี่เป็นคะแนนไม่เป็นทางการ

ที่ ชื่อ สกุล มาเรียน มาเรียน up drive มาเรียน มาเรียน มาเรียน

photo

shop

มาเรียน คะแนนสอบปฏิบัติ เข้าเรียน เข้าเรียน แก้ตัวปฏิบัติ มาเรียน มาเรียน up host เก็บคะแนนหนังสือ มาเรียน มาเรียน คะแนนเก็บ

คะแนนจริง

(แปลง)

web ไม่มีผ้าถุง สอบปลายภาค เพิ่ม คะแนนเต็ม เกรด11/5 16/5 16/5 23/5 30/5 6/6 20/6 25/7 25/7 25/7 1/8 1/8 8/8 29/8 29/8 29/8 5/9 12/9


2 2 5 2 2 2 10 2 20 2 2 10 2 2 5 35 2 2 94 80 10
10
100
1 นายกฤษกร สมรักเกตุ 1 2 5 2 2 2 7 2 19 2 1 0 2 2 5 33 0 2 75 64 7
7
78 3.5
2 นางสาวคุณัญญา ผ่องราษี 1 2 5 2 2 2 6 2 17 2 2 0 2 2 5 29 2 2 71 60 7
7
74 3
3 นางสาวจิตสุภา หนูสุวรรณ์ 0 0 0 0 0 2 6 2 5 2 2 5 2 2 5 20 2 2 55 47 10
6
63 2
4 นางสาวฐิติมน ดอนกระสินธุ์ 2 2 5 2 2 2 7 2 16 2 2 0 2 2 5 25 2 2 67 57 5
5
67 2.5
5 นางสาวณัฎฐณิชา ชาติสาย 2 2 5 2 2 2 10 2 18 2 ป. 0 2 2 5 33 2
76 65 7
7
79 3.5
6 นางสาวดวงธิดา ทองทิพย์ 2 2 5 2 2 2 7 2 6 2 2 4 2 2 5 29 2 2 65 55 10
4
69 2.5
7 นางสาวนพเกตุ ยี่รัมย์ 2 2 5 2 2 2 7 2 5 2 2 5 2 2 5 20 2 2 56 48 7
7
62 2
8 นางสาวนันทวรรณ จันทร 1 2 5 2 2 2 9 2 5 2 2 5 2 2 5 29 2 2 67 57 7 -2 7
69 2.5
9 นางสาวนันทัชพร แสงสิงห์ 2 2 5 2 2 2 9 2 20 2 2 0 2 2 5 35 2 2 83 71 7
10
88 4
10 นางสาวปิยะณัฐ พุทธานุ 2 2 5 2 2 2 7 2 10 2 2 0 2 2 5 26 2 60 51 7
7
65 2.5
11 นางสาวปิยะธิดา กฤษณานุวัตร์ 1 2 5 2 2 2 8 2 6 2 2 4 2 2 5 35 2 2 72 61 10
8
79 3.5
12 นางสาวผกาภรณ์ เงินลาด 1 2 5 2 2 2 9 2 0 2 2 10 2 2 5 29 2 2 67 57 7 -2 5
67 2.5
13 นางสาวผกาวรรณ สถานพงษ์ 2 2 5 2 0 2 7 2 8 2 2 2 2 2 5 29 2 2 65 55 7
4
66 2.5
14 นางสาวพรชนก บุญเชิญ 2 2 5 2 2 2 9 2 2 2 2 7 2 2 5 35 2 2 72 61 7
7
75 3.5
15 นางสาวพัชรีภรณ์ ศรีเทศ 1 2 5 2 2 2 9 2 16 2 2 0 2 2 5 30 2 2 74 63 7
5
75 3.5
16 นางสาวยลวิกาญจน์ จันทร์เกษ 1 2 5 2 2 2 7 2 20 2 2 0 2 2 5 29 2 2 75 64 7
9
80 4
17 นายราชวัตร ปุญญา 0 2 5 2 2 2 6 2 16 2 1 0 2 2 5 23 2 2 63 54 6
7
67 2.5
18 นางสาวรุ่งทิวา สีลา 2 2 5 2 2 2 10 2 5 2 2 5 2 2 5 35 2 2 74 63 7
8
78 3.5
19 นางสาววนิดา นามพรม 0 2 5 2 2 2 7 2 5 2 2 5 2 2 5 21 2 2 57 49 9
4
62 2
20 นางสาววรากรณ์ ผ่านพินิจ 2 2 5 2 2 0 10 2 7 2 2 3 2 5 28 2 2 65 55 7
8
70 3
21 นางสาววราภรณ์ แสงกล้า 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 2 5 2 2 5 19 2 2 49 42 10
4
56 1.5
22 นางสาวมนัดดา ทองจีน 1 2 5 0 2 2 8 2 5 2 1 5 2 2 5 29 2 2 65 55 10
8
73 3
23 นางสาววิภาดา ขาวสะอาด 2 2 5 2 2 2 10 2 5 2 2 5 2 2 5 30 2 2 69 59 7
7
73 3
24 นายวุฒิชัย ห้าวหาญ 1 2 5 2 2 2 9 2 6 2 1 4 2 28 0 2 56 48 6
9
63 2
25 นางสาวสุวิดา สมคณะ 2 2 5 2 2 2 7 2 1 2 2 9 2 2 5 29 2 2 65 55 9
9
73 3
26 นางสาวอนุศรา ทองกล่ำ 2 2
2 0 0 8 2 0 2 2 9 2 2 5 29 2 2 65 55 10
6
71 3
27 นางสาวอมรรัตน์ ศรีมาศ 1 2 5 2 2 2 7 2 20 2 2 0 2 2 5 29 2 2 75 64 7
10
81 4
28 นางสาวอัจฉรา สมปอง 0 2 5 2 2 0 7 2 5 2 2 5 2 2 5 17 2 2 53 45 10
9
64 2
29 นายเจษฎากร สมศรี 2 2 5 0 2 2 10 2 16 2 0 0 0 2 5 16 2 2 57 49 7
5
61 2
30 นางสาวสุวณี อิสาน 1 2 5 0 2 2 6 2 20 2 2 0 2 2 5 35 2 78 66 10
7
83 4
31 นายพลชนะ ศรีชัย 1 2 5 2 2 0 6 2 0 2 1 5 2 2 5 20 1 2 48 41 6
7 1 55 1.5
32 นายพลวัฒน์ จันทำ 2 2 5 0 2 2 10 0
0 2 10 2 2 5 27 2 2 62 53 5
4
62 2
33 นางสาววิภาดา ผมพันธ์ 2 2 5 2 2 2 8 2 17 2 2 0 2 2 5 35 2 2 79 67 10
9
86 4
{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com