ผลการเรียน มบค.12/161

User Rating: / 3
PoorBest 

ผลการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มบค.12*สงสัยสอบถามครูได้นะคะนี่เป็นคะแนนไม่เป็นทางการ

ชื่อ สกุล up drive ประวัติส่วนตัว มาเรียน วิดีโอ บฝ.1-4

ประเภท

และสีเว็บไซต์

4.5/4.6/

curves/effect

มาเรียน ผิดระเบียบ ถูกระเบียบ มาเรียน มาเรียน สอบปฏิบัติกลางภาค มาเรียน มาเรียน hostfree เก็บหนังสือ รวม เก็บทั้งเทอม สอบท. เพิ่ม รวม เกรด


16/5 23/5 8/6 8/6 15/6 22/6 6/7 13/7 13/7 13/7 20/7 3/8 10/8 24/8 31/8 31/8 31/8
แปลงคะแนน

2 5 2 5 10 10 5 2
2 2 2 20 2 2 5 30 106 90 10
100
นางสาวกานดา ผักไหม 2 5 1 5 1 10 5 2
2 2 2 20 2 2 5 28 94 80 9
89 4
นางสาวจริยาพร ศรีแก้ว 2 5 2 5 0 5
1 -2
2 2 0 2 2 0 23 49 42 7 1 50 1
นางสาวจิตรอารี สาลี 2 5 1 5 8 9 5 2
2 2 2 19 2 2 5 25 96 82 7
89 4
นางสาวธารารัตน์ คะนอง 2 5 1 5 2 10 5 2
2 2 2 10 2 2 5 24 81 69 7
76 3.5
นางสาวธิดารัตน์ รองทอง 2 5 2 5 0 5
2 -2
0 2 0 2 0 0 15 23 20 3
23
นางสาวปริษา ทรงเดชคุณวุฒิ 2 5 2 5 0 5 5 2
2 2 2 16 2 2 5 22 79 67 3
70 3
นางสาวฤทัยรัตน์ กระออน 2 5 1 5 0 9 5 0 -2
2 2 16 2 2 5 28 82 69 7
76 3.5
นางสาววรรณพร เพ็งแจ่ม 2 2 1 5 7 10 5 2 -2
0 2 7 2 2 5 24 74 63 8
71 3
นางสาววรรณภา อัศวภูมิ 2 5 1 5 0 5 5 2 -2
0 2 0 0 2 5 5 37 31 4
35
นางสาววิภาพร ค้ำชู 2 5 2 5 0 10 5 1 -2
0 2 18 2 2 5 19 76 65 5
70 3
นายศิขรินทร์ วิชาชัย 0 0 -2 0 0 8 5 1
2 1 2 19 0 0 5 15 56 48 7
55 1.5
นายสรศักดิ์ ศิริการ 2 5 1 5 0 10 5 2
2 2 2 19 2 2 5 30 94 80 7
87 4
นางสาวสุกัญญา มังษา 2 0 1 5 0 5
1 -2
2 2 0 2 2 5 24 49 42 7 1 50 1
นางสาวสุนิสา เภาแก้ว 2 5 2 5 2 8 5 2
2 2 2 20 2 2 5 30 96 82 8
90 4
นางสาวสุภาพร สิงหาราโท 2 5 1 5 0 7
2
2 2 2 20 0 2 5 27 82 70 4
74 3
นายอดิศักดิ์ บุญมาก 2 5 1 5 4 10
2
2 2 2 9 2 2 5 25 78 66 9
75 3.5
นางสาวอุทัยวรรณ บุตรดี 2 5 1 5 7 10 5 1
2 2 2 20 2 2 5 30 101 86 10
96 4
นางสาวอุมาพร พรหมศรี 2 5 1 5 5 9 5 2
2 2 2 19 2 2 5 29 97 82 9
91 4
นางสาวเจนจิรา แก้วขันโท 2 5 1 5 4 10 5 2 -2
2 2 20 2 2 5 30 95 81 9
90 4
นางสาวแก้วธันวา จำปาไทย 2 5 1 5 5 8 5 2 -2
2 2 9 2 2 5 24 77 65 8
73 3
นางสาวฉัตรธิดา บุญสุข 2 5 2 5 0 0
0

0 0 0 2 0 0 3 19 16

16
นางสาวรัตนา ผักไหม 2 5 1 5 7 10 5 2
2 2 2 14 2 2 5 30 96 82 9
914
{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com