สอบประเมินความรู้นักศึกษาเทียบโอน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ท่านผอ.ดร.อนันท์ งามสะอาด 

พร้อมท่านรองผู้อำวยการ

ร่วมกันสอบประเมินความรู้เพื่อ

การศึกษา สำหรับนักศึกษา

เทียบโอนเพื่อจบการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุม TVET

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com