พค.33

User Rating: / 0
PoorBest 
วิชา โครงการ รหัสวิชา 22005001  ระดับชั้น ปวช. 3
สอนโดย ครูปริษา ปั้นดี  ปวช.33  ภาคเรียนที่ 2/2553 
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล คะแนน (80 คะแนน) คุณธรรม-จริยธรรม (20 คะแนน)  
                  ต.ค.  พ.ย.  พ.ย.  พ.ย  พ.ย.  พ.ย.  พ.ย.  พ.ย.    
26  1  2  8  9  15  16  23     ที่
                  2  2  2  2  2  2  2  2  
1 5122014081 นส.นันธิดา ศรีภา                   /  /  -1  /  / /  -2  /    1
2 5122014082 นส.เนตรนภา เกษา                   /  /  /  /  /  /  -2  /    2
3 5122014083 นส.ประภาวดี ยลสำอางค์                   /  /  /  /  /  /  -2  /    3
4 5122014086 นส.พัชรินทร์ เชื้อวงศ์                   /  /  /  /  /  /  -2  /    4
5 5122014087 นส.ภัคจิรา เพียรเสมอ                   /  /  /  /  /  /  -2  /    5
6 5122014089 นส.วริศรา รัตนะวัน                   /  /  /  /  /  /  -2  /    6
7 5122014093 นส.สิราวรรณ กลิ่นจันทร์                   -1  /  -2  /  /  /  -2  -2    7
8 5122014098 นส.อลิษา อาสายุทธ์                   -1  /  /  /  /  -2  -2  /    8
9 5122014100 นส.อารีญา รัตนา                   /  /  /  /  /  /  -2  /    9
10 5122014104 นายวสันต์ นิลมงคล                   /  /  -1  /  /  /  -2  /    10
11 5122014105 นส.วรรณภา จันทป                   /  /  /  /  /  /  -2  /    11
12 5122014106 นส.พรสุดา ประดู่                   /  /  /  /  /  /  -2  /    12
13 5122014110 นส.กาญจนา คุณสาร (ออก)  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -    13
14 5122014113 นายกิติพงษ์ พิมพ์อุบล                   /  /  /  /  /  /  -2  /    14
15 5122014116 นส.จุฑามาศ งามนัก                   /  -2  /  /  /  /  -2  /    15
16 5122014117 นส.ดวงแก้ว พุทธโชติ                   -1  /  -1  /  /  -2  -2  /    16
17 5122014118 นส.ดวงเดือน ดวงจันทร์                   /  /  /  /  /  /  -2  /    17
18 5122014119 นส.ดารุณี หมวกพิมาย                   -2  /  /  /  /  -2  -2  /    18
19 5122014120 นส.ทัศนา เทพวจนะรักษ์                   /  /  /  /  /  /  -2  /    19
20 5122014168 นายวิษณุศักดิ์ วงศ์จิตนาพร                   /  /  -1  /  /  /  -2  /    20
21 5122014170 นายศักดาเทพ สาระชาติ                   /  /  /  /  /  /  -2  /    21
22 5122014171 นายสรรเพรช ชมยิ่ง                   /  /  -1  /  /  /  -2  /    22
23 5122014172 นายอภิชา ทวีทรัพย์                   -1  /  /  -2  /  /  -2  /    23
24 5122014173 นายอภิสิทธิ์ สมสวย                   /  /  -1  /  /  /  -2  /    24
25 5122014174 นายอาทิตย์ จันทรวิจิตร                   -2  -2  -2  -  -  -  -  -    25
26 5122014183 นายเกรียงไกร เท่าสิงห์                   /  /  /  -2  /  /  -2  /    26
27 5122014184 นส.ศรีสุดา รักษาศิริ                   /  /  /  /  /  /  -2  /    27
28 5122014221 นายสุรชาติ หามูลใต้                   /  /  /  /  /  -2  /    28
29 5122014222 นส.พรรณธิวา ไชยบัง                   /  /  /  /  /  /  -2  /    29

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com