ประชุมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

User Rating: / 1
PoorBest 

การประชุมติดตามเกี่ยวกับการบริหารเงินอุดหนุน

การหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน

โดยมีครูสุทธิพงษ์  ครูทวี  ครูพร   ครูยุทธสาร 

ครูสุมิตรา ครูเพ็ญศรี ครูนิรันดร์ ครูจรินทร์ 

ครูพรเพชร เข้าร่วมให้คำแนะนำ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com