สบค.22/2/54-joomla

User Rating: / 1
PoorBest 

 มีข้อสงสัยเรื่องคะแนนให้สอบถามครูด่วน  ก่อนวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 12.00 น

วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง  รหัส 32042204   สบค.22/2/2554

ที่ ชื่อ - สกุล
 1  
2 3   4
รวม 100 บวกเพิ่ม

  20 

35  25  20
1 นายศิริวัฒน์ บุญเสนา 16 57.5 30 27.5 19 14 4 18 80.5   4
2 นายโสพล แนวทะวิต 17 59.5 30 29.5 23 20 4 20 89.5   4
3 นายยุทธชัย สมมุติ 20 54 30 24 25 20 4 20 89   4
4 น.ส.แสงพลอย ทิมขลิบ 13 55.5 30 25.5 15 13 2 15 68.5 1.5 3
5 น.ส.กาญจนา ศิริมงคล 14 56 30 26 18 12 4 16 74 1 3.5
6 น.ส.ศิริพร อ่อนช้อย 8 46 30 16 25 19 4 20 69 1 3


1. ทดสอบการสร้างเว็บเพจ ติดตั้ง appserv/joomla/โมดูล/เมนู/ลิงค์

2. คะแนนสมุดจด/แบบฝึกหัด (ได้เท่าไรลบ 30 เพื่อให้คะแนนรวมไม่เกิน 100)

3. คะแนนเขียนเว็บ online

4. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรม   คะแนน 20  คะแนน บวกความดี  หักผิดข้อตกลง/กติกา

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com