สบค.22/2/54-e-commerce

User Rating: / 1
PoorBest 

 มีข้อสงสัยเรื่องคะแนนให้สอบถามครูด่วน  ก่อนวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 12.00 น.

วิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ชั้น สบค.22  ภาคเรียนที่ 2/2554
ที่ ชื่อ - สกุล
1 2 3 4 5 6 รวม    100 บวกเพิ่ม รวม เกรด


10 30 5 30 10  15
1 นายศิริวัฒน์ บุญเสนา 6.5 26 0 20 5 11 68.5 7 75.5 3.5
2 นายโสพล แนวทะวิต 7 24 5 28.5 10 15 89.5 7 96.5 4
3 นายยุทธชัย สมมุติ 5.5 21 0 27.5 10 15 79 7 86 4
4 น.ส.แสงพลอย ทิมขลิบ 6 21 0 14 10 5 56 7 63 2
5 น.ส.กาญจนา ศิริมงคล 6.5 21 0 10.5 10 6 54 7 61 2
6 น.ส.ศิริพร อ่อนช้อย 6.5 24 5 15 10 12 72.5 7.5 80 4

1. สมุด/ฝึกปฏิบัติ

2. คะแนนเขียนเว็บ

3. ติดตั้ง

4. สอบทฤษฎี

5. แจ้งการชำระเงิน/ส่งสินค้า

6. คุณธรรมจริยธรรม

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com