สบค.22/2/54 - Math

User Rating: / 1
PoorBest 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัส 32042002  สบค.22/2/54

ที่ ชื่อ - สกุล 1 2 3 4 บวกเพิ่ม 5 เกรด
20 20 40 20   100  
1 นายศิริวัฒน์                       บุญเสนา 10 9 25 20 1 65 2.5
2 นายโสพล แนวทะวิต 17 14 36 20   87 4
3 นายยุทธชัย สมมุติ 15 20 31 20   86 4
4 น.ส.แสงพลอย ทิมขลิบ 11 8 14 20 7 60 2
5 น.ส.กาญจนา ศิริมงคล 11 11 14 20 7 63 2
6 น.ส.ศิริพร อ่อนช้อย 10 5 22 20 8 65 2.5

1. สอบครั้งที่ 1

2.สมุดจด/แบบฝึกหัด

3.สอบครั้งที่ 2

4. คุณธรรมจริยธรรม


{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com