ชมรมลีลาศ

User Rating: / 0
PoorBest 
 
๐๗.๐๐ น. Cluster #4 ทำกิจกรรม
๑๗.๐๐ น. นำนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
กลุ่ม พค.๒๑ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมลีลาศ
ณ โรงพลเอนกประสงค์
๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๗.๐๐ น.
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com