ประกาศนศ.เทียบโอน

สำหรับนักศึกษาเทียบโอน

 นักศึกษาดูผลการเรียน
 
 -  ให้นักศึกษาเข้าดูเกรดในรายวิชาที่ครูสอนได้ทุกรายวิชา สำหรับวิชาใดที่นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
    เกรดต่ำเกินไปประสงค์จะรีเกรด หรือไม่มีคะแนนเลยให้พบครูได้
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัญชี ตึกอำนวยการ  
 
นักศึกษาที่ยังไม่ได้นำเสนองานวิชา การพัฒนาเว็บเพจ 
 
 กลุ่มที่ 1. - นางสาวบุษราคัม ประมาพันธ์
           - นางสาวอารีรัตน์  ทองย่อย
           - นางสาวน้ำฝน  สมพันธ์
กลุ่มที่ 2. - นายสมศักดิ์  กานกายันต์
           - นายธนกฤต  ลัมพวรรณ์
           - นางสาวเบญจวรรณ  ทองพลอย
           - นางสาวรัชดาภรณ์  คำเสียง
ให้นักศึกษาเลือกหัวหน้ากุลุ่มแล้วส่งเมล์มาที่ครูปริษา
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ครูจะส่งงานไปให้

 

 
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com